Advocatenkantoren Tilburg bij juridische problemen
Hebt u een conflict met uw werkgever, zakenrelatie, (ex-)partner of een andere partij, dan wilt u vanzelfsprekend spoedig actie ondernemen om tot een oplossing te komen. Hoog oplopende geschillen die zich langdurig dreigen te blijven voortslepen brengen u anders mogelijk in een uitzichtloze situatie. Als u in Noord-Brabant woonachtig bent, hebt u de keuze uit verschillende advocatenkantoren in onder meer Tilburg en omgeving. Wilt u echter een betrokken kantoor in de arm nemen, dan is Molkenboer & Van der Kolk Advocaten de beste partner. Wij hebben advocaten op een groot aantal rechtsgebieden voor particulieren en ondernemers.

Oplossing zonder tussenkomst rechter
Uw belangen laten behartigen door een advocaat hoeft niet altijd te resulteren in een rechtszaak. Sterker nog, in eerste instantie zal bij veel conflictsituaties juist worden getracht om het pleit buiten de muren van de rechtbank te beslechten. Een juridisch deskundige van een van de advocatenkantoren in Tilburg zal in dat geval de functie van adviseur en tussenpersoon bekleden. Dit behelst bijvoorbeeld het verstrekken van informatie over uw rechten en plichten en het voeren van correspondentie en onderhandelingen met de tegenpartij of diens advocaat. Vooral bij echtscheidingen, letselschadezaken en ontslagkwesties kan een gerechtelijke uitspraak vaak achterwege blijven.

Professioneel vertegenwoordigd door advocatenkantoren Tilburg
Een groot deel van de conflicten die zich op juridisch gebied voordoen worden opgelost door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen de tegenovergestelde partijen. Bij een dergelijke schikking zal uw representant van de advocatenkantoren in Tilburg zich inzetten om het maximale eruit te halen. Mocht het toch tot een rechtszaak komen, dan weet u zich met een deskundige op juridisch gebied verzekerd van professionele, onafhankelijke en integere hulp Dankzij de geheimhoudingsplicht is ook vertrouwelijke informatie in goede handen. Uw raadsheer of raadsvrouw kan uw zaak op basis van de door u verstrekte gegevens dus optimaal verdedigen.

Van arbeidsrecht tot strafrecht
Onder de advocatenkantoren die in Tilburg zijn gevestigd bevinden zich goede en minder goede. Bij Molkenboer & Van der Kolk Advocaten kunt u er echter zeker van zijn dat uw belangen uitstekend worden behartigd en verdedigd. Ons kantoor houdt zich onder andere bezig met arbeidsrecht, bouwrecht, faillissementen, huurrecht, letselschade, ondernemingsrecht, personen- en familierecht en strafrecht. De advocaten zijn goed bereikbaar, zodat u bij vragen rond uw zaak snel antwoord zult krijgen. Doordat Molkenboer & Van der Kolk Advocaten een van de oudste advocatenkantoren van Tilburg is, zijn wij bovendien een vertrouwd adres.