P1070326
Specialisaties: Strafrecht
T: 013-5426093
E: b.vangils@mvdk-advocaten.nl
 

Bart van Gils is geboren en getogen in Rijen. Na de middelbare school in Breda is hij Rechten gaan studeren aan de Universiteit in Tilburg.

Tijdens zijn studie is hij onder meer werkzaam geweest bij de Kinder-en Jongerenrechtswinkel in Breda.

Ruim voordat hij afstudeerde is hij in dienst getreden bij ons kantoor, toen nog Molkenboer c.s. geheten. Kort voor zijn afstuderen heeft Bart nog een stage afgerond in Freiburg (Duitsland) bij het Max Planck instituut voor internationaal en rechtsvergelijkend strafrecht.

Direct na zijn studie is Bart gestart als advocaat-stagiair. Hij is de laatste stagiair die de opleiding van Frits Molkenboer heeft genoten. Bart heeft zich al vrij snel volledig toegelegd op het strafrecht.

Bart heeft in 2009 met succes in Utrecht de specialisatieopleiding strafrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen afgerond en is strafrechtspecialist. In 2011 heeft hij in Amsterdam de opleiding tot jeugdrechtspecialist gevolgd aan het Eggens Instituut.

Bart staat verdachten bij in strafzaken, maar ook kinderen die in het kader van gesloten jeugdhulp uit huis geplaatst zijn of dreigen te worden.

Bart is verbonden aan de Stichting Mens en Strafrecht (www.mensenstrafrecht.nl)

Indien u vragen heeft over het strafrecht of het jeugdrecht dan kunt u contact met Bart opnemen. Een vrijblijvend kennismakingsgesprek behoort tot de mogelijkheden.

 

 

Leave a Reply