Molkenboer Advocaten bij een faillissement in Tilburg
U heeft te maken met een mogelijk faillissement in Tilburg. Daarbij kunt u wel wat rechtsbijstand gebruiken. Molkenboer Advocaten kan u ondersteunen op het gebied van faillissement en insolventierecht. Ons kantoor biedt specialisten op dit gebied, namelijk meester E. van der Kolk, meester J.M. Molkenboer en meester G.J.A.M. Molkenboer. Alle advocaten op dit rechtsgebied zijn aangesloten bij de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten, INSOLAD. Dat garandeert maximale expertise!

Faillissement in Tilburg: waar krijgt u mee te maken?
Bij het doormaken van eventueel faillissement komt u in aanraking met verschillende instanties en regels. Er moet bijvoorbeeld uiteindelijk een faillissementsverslag van een onderneming geschreven worden, maar u moet ook denken aan het aanstellen van een bewindvoerder of curator. Surseances van betalingen en het begeleiden van u als ondernemer horen hier ook bij, om een faillissement in Tilburg wellicht te kunnen voorkomen. Daarbij is hulp van een advocaat onontbeerlijk.
Bij het aanvragen van een faillissement in Tilburg moet u een verzoek indienen bij de rechtbank. Molkenboer Advocaten kan beoordelen of uw aanvraag aan de eisen die de rechter zal stellen voldoet. De situatie voor uw eigen onderneming of die van een schuldenaar moet dan namelijk voldoen aan de Faillissementswet, die als voorwaarde stelt dat er meerdere schuldeisers zijn of dat een bedrag onbetaalbaar is. Een surseance van betaling kan ook worden aangevraagd, zodat een onderneming even de tijd heeft om orde op zaken te stellen.

Specifieke hulp bij een faillissement in Tilburg
Molkenboer Advocaten ondersteunt u ook als het allemaal niet zo loopt als u gehoopt had. Bijvoorbeeld als een surseance van betalingen voor uw onderneming alsnog dreigt te resulteren in een faillissement. U heeft dan het recht om u hiertegen te verweren. Dat doet u mondeling in de rechtbank. U verklaart dan tegenover de rechter waarom uw onderneming recht heeft op meer tijd. Zo kunt u een faillietverklaring voorkomen. Omdat er bij een faillissement in Tilburg vaak tijdsdruk is en er snel gehandeld moet worden, heeft u baat bij een advocaat die de ins en outs van faillissement en insolventie kent. Op die manier kunt u uzelf, ook als gebeurtenissen elkaar snel opvolgen, deugdelijk verweren in de rechtbank. U heeft namelijk recht op hoger beroep. Wordt er toch een faillissement uitgesproken, dan eindigt uw eigen inbreng daar nog niet. Als er een curator wordt aangesteld, kunt u met behulp van Molkenboer Advocaten een rechtszaak aanspannen tegen de curator. Wij ondersteunen u graag in alle fases van een faillissement.