P1070162
Specialisaties: Strafrecht
T: 013-5426093
E: l.wingens@mvdk-advocaten.nl

 

Lieke Wingens is sinds 1 september 2010 werkzaam bij Molkenboer & Van der Kolk advocaten.

Zij is in mei 2010 strafrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Haar scriptie heeft zij geschreven over de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Tijdens haar studie heeft Lieke drie maanden stage gelopen bij het Ressortsparket in ’s-Hertogenbosch. Tevens heeft zij anderhalf jaar als buitengriffier gewerkt bij het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch, sector straf. Ten slotte is zij werkzaam geweest bij de wetswinkel in Uden.

Op kantoor houdt zij zich met name bezig met strafzaken, waarin zij zowel volwassenen als minderjarigen bijstaat. Lieke voldoet aan de specialisatievereisten om jeugdzaken te mogen behandelen. Hieronder vallen ook gesloten plaatsingen. Daarnaast behandelt zij bestuursrechtelijke kwesties (al dan niet strafrechtelijk gerelateerd), waaronder problemen bij het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag.

Lieke heeft in 2018 met succes in Utrecht de specialisatieopleiding strafrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen afgerond en is strafrechtspecialist.

Indien u vragen heeft over het strafrecht of het jeugdrecht dan kunt u contact met Lieke opnemen. Een vrijblijvend kennismakingsgesprek behoort tot de mogelijkheden.

Leave a Reply