P1070162
Lieke Wingens is sinds 1 september 2010 werkzaam bij Molkenboer & Van der Kolk advocaten.

Zij is in mei 2010 strafrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Haar scriptie heeft zij geschreven over de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Tijdens haar studie heeft Lieke stage gelopen bij het Ressortsparket in ’s-Hertogenbosch. Tevens heeft zij anderhalf jaar als buitengriffier gewerkt bij het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch, sector straf. 

Op kantoor houdt zij zich met name bezig met strafzaken, waarin zij zowel volwassenen als minderjarigen bijstaat. Lieke staat minderjarigen ook bij in het kader van gesloten plaatsingen.

Lieke heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten strafrecht en jeugdbeschermingsrecht als rechtsgebieden geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten per geregistreerd rechtsgebied te behalen.

In 2018 heeft zij met succes in Utrecht de specialisatieopleiding strafrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen afgerond en is strafrechtspecialist. Zij is lid van de Nederlandse Vereniging Van Strafrechtadvocaten (NVSA).

Indien u vragen heeft over het strafrecht of het jeugdrecht dan kunt u contact met Lieke opnemen. Een vrijblijvend kennismakingsgesprek behoort tot de mogelijkheden.

Leave a Reply