P1070214
Specialisaties: Arbeidsrecht, bestuursrechthuurrecht
T: 013-5426093
E: m.vandermeer@mvdk-advocaten.nl

Mike van der Meer is sinds 2006 als advocaat werkzaam bij Molkenboer & Van der Kolk (beëdigd 19 juli 2006). Vanuit een algemene praktijk houdt Mike zich sindsdien met name bezig met arbeidsrecht en behartigt hij in afzonderlijke zaken de belangen van zowel werkgevers als werknemers. Mike heeft in het najaar van 2011 de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) succesvol afgerond en is lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN, www.vaan-arbeidsrecht.nl). Als vrijwillig medewerker van de Rechtswinkel Tilburg (Stichting Juridische E.H.B.O.) tijdens zijn studie aan de Universiteit in Tilburg heeft het arbeidsrecht al zijn volledige interesse.

Mike houdt zich daarnaast ook bezig met sociaal zekerheidsrecht (met name de diverse inkomstenregelingen via het UWV) en huurrecht.

Mike heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlands Orde van Advocaten arbeidsrecht als rechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlands Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd rechtsgebied. 

Leave a Reply