Specialisaties: Personen- en familierecht, sociaal zekerheidsrecht, algemene praktijk
T: 013-5426093
E: m.minkels@mvdk-advocaten.nl

Mandy Minkels is sinds 1 september 2016 werkzaam bij Molkenboer & Van der Kolk advocaten. Zij houdt zich op kantoor voornamelijk bezig met het personen- en familierecht. Daarnaast behandelt zij bestuursrechtelijke zaken, waaronder juridische kwesties over (bijstands-)uitkeringen. Ten slotte behandelt zij strafzaken.

Mandy is in augustus 2016 privaatrechtelijk- en strafrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Haar scripties schreef zij over het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak en over de omzetting van de pij-maatregel in de tbs-maatregel. Tijdens haar studie heeft Mandy ervaring opgedaan bij Slachtofferhulp Nederland, de rechtbank team familierecht en de rechtbank team strafrecht.

Mandy heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlands Orde van Advocaten personen- en familierecht en strafrecht als rechtsgebieden geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlands Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen per geregistreerd rechtsgebied. 

Leave a Reply