Specialisaties: Personen- en familierecht, sociaal zekerheidsrecht, algemene praktijk
T: 013-5426093
E: m.minkels@mvdk-advocaten.nl

Mandy Minkels is sinds 1 september 2016 werkzaam bij Molkenboer & Van der Kolk advocaten. Zij houdt zich op kantoor voornamelijk bezig met het personen- en familierecht. Daarnaast behandelt zij bestuursrechtelijke zaken, waaronder juridische kwesties over (bijstands-)uitkeringen.
Mandy is in augustus 2016 privaatrechtelijk- en strafrechtelijk
afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Haar scripties schreef zij over het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak en over de omzetting van de pij-maatregel in de tbs-maatregel. Tijdens haar studie heeft Mandy ervaring opgedaan bij Slachtofferhulp Nederland, de rechtbank team familierecht en de rechtbank team strafrecht.

Leave a Reply