Insolventierecht

Insolventierecht

Onze specialisten op het gebied van insolventierecht treden op als curator of bewindvoerder in faillissementen en surseances van betaling. Daarnaast begeleiden zij ondernemers in de fase voor en tijdens faillissement. Wij adviseren omtrent aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, herstructurering, zakelijke zekerheden, hoofdelijkheid, borgtocht, sanering van schulden, doorstart en eigendomsvoorbehoud. Onze specialisten mr E. van der Kolk en mr…

Read More

Strafrecht

Strafrecht

Wij treden op voor zowel personen (volwassenen en jeugdigen) als bedrijven die te maken krijgen met een of meerdere onderdelen van het strafrecht. Onze specialisten zijn mr. B.J.P. van Gils, en mr. L.C.W. Wingens. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Read More

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht

Ons kantoor beschikt over de nodige expertise op het gebied van echtscheiding, ontbinding van een geregistreerd partnerschap, de beëindigng van een samenleving en boedelscheidingen. Ook is ons kantoor een vast adres voor vragen over gezag, omgang, uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling, ouderschapsplan, erkenning, adoptie, curatele, bewind, mentorschap, afwikkeling van nalatenschappen en naamswijziging. Onze specialisten op dit terrein zijn mr…

Read More

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Wij adviseren ondernemingen en indien nodig voeren wij procedures. Wij adviseren omtrent het opstellen en beoordelen van overeenkomsten, algemene voorwaarden, herstructurering, aansprakelijkheid, waaronder bestuurdersaansprakelijkheid, rechtsvormen en reorganisatie. Onze specialisten op dit terrein zijn mr E. van der Kolk en mr J.M. Molkenboer. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Read More

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Zowel werkgevers als werknemers weten ons te vinden. Wij staan daarbij voor een aanpak, waarbij wij streven naar een maximaal resultaat voor onze cliënt. Wij adviseren omtrent arbeidsovereenkomsten, de beëindiging hiervan, loonvorderingen en overige geschillen tussen werkgever en werknemer. Wij proberen een minnelijke oplossing te bereiken, zonodig wordt geprocedeerd. Onze specialist op dit terrein is mr…

Read More

Letselschade

Letselschade

Een verkeersongeval, een arbeidsongeval, medische fouten en dergelijke kunnen vaak substantiële schade met zich meebrengen. Deze letselschade wordt door ons voor u verhaald op de aansprakelijke partij danwel haar verzekeraar. Onze specialist op dit terrein is mr. M.C.A.M. van der Meer Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Read More

Bouwrecht

Bouwrecht

Zowel aannemers en projectontwikkelaars als de afnemers van onroerend goed, zoals bedrijven en particulieren weten ons kantoor te vinden. Wij adviseren omtrent overeenkomsten, maar staan onze cliënten eveneens bij in (arbitrage)procedures. Wij adviseren en procederen onder andere op het gebied van opleveringsgeschillen, koop-aannemingsovereenkomsten, ruimtelijke ordening, zekerheden en onteigening. Onze specialist op dit terrein is Mr. E….

Read More

Huurrecht

Huurrecht

Zowel huurder als verhuurders doen een beroep op ons. Vragen met betrekking tot huurprijswijzigingen, ontbinden van huurcontracten, beoordelen huurcontracten, incasso van huurtermijnen, en huurbescherming worden ons geregeld gesteld. Zonodig wordt ook op dit terrein geprocedeerd. Onze specialisten op dit terrein zijn mr E. van der Kolk en mr M.C.A.M. van der Meer. Voor meer informatie kunt u contact met ons…

Read More

Incasso

Incasso

Reeds van oudsher houdt ons kantoor zich bezig met het effectief incasseren van vorderingen. Vele partijen in binnen- en buitenland doen een beroep op ons om hun vorderingen op Nederlandse debiteuren te incasseren. Snel en effectief wordt de vordering zo mogelijk geïncasseerd. Zonodig worden beslagen gelegd en procedures gevoerd om te komen tot een succesvolle…

Read More

Bestuursrecht

Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt veelal zaken, waarbij de overheid en private partijen betrokken zijn, zowel de bestemmingsplannen, sociale voorzieningen, sociale verzekeringen, bouwvergunningen als ambtenarenrecht, kennen een bestuursrechtelijke context. Op al deze gebieden is ons kantoor actief en kunnen wij u voorzien van de nodige adviezen en juridische bijstand. Onze specialist op dit terrein is mr M.C.A.M. van…

Read More