Schuldsanering in Tilburg: Molkenboer advocaten helpt u verder
Heeft u te maken met schuldsanering in Tilburg, dan komt u naast uw schuldeisers in aanraking met verschillende instanties, zoals de rechtbank en de gemeente. De wet Schuldsanering kan een doolhof zijn aan regels, bepalingen en eisen, waaraan u zo goed mogelijk wilt voldoen om zo sneller en eenvoudiger van uw schulden af te zijn. Molkenboer Advocaten staat u met raad en daad bij. Wij ondersteunen u bijvoorbeeld bij het indienen van schriftelijke verzoeken of als u in hoger beroep wilt gaan.

Voorwaarden schuldsanering in Tilburg
Hebt u schulden opgebouwd die u niet kunt vergoeden aan de schuldeisers? Dan kunt u schuldsanering in Tilburg overwegen. U heeft dan de medewerking van de gemeente Tilburg nodig. De gemeente moet namelijk een verklaring aan de rechtbank afgeven. In die verklaring legt de gemeente uit waarom er een rechter aan te pas zou moeten komen. De rechtbank beslist vervolgens of u in aanmerking komt voor schuldsanering in Tilburg, of dat u toch zelf een minnelijk akkoord af moet sluiten met uw schuldeisers. Molkenboer Advocaten kan u bij deze stappen ondersteunen en adviseren.
U voldoet aan de voorwaarden als u in een complexe situatie verkeert en als de rechtbank u, zoals ze dat noemen, ‘te goeder trouw’ acht. Dat bent u als uw schulden niet ontstaan zijn uit een situatie waarin er sprake was van fraude, een misdrijf of van onverantwoord koopgedrag of als u al eens eerder in de schuldsanering heeft gezeten.

Schuldsanering in Tilburg: hulp van Molkenboer Advocaten
Voldoet u volgens de rechtbank niet aan de voorwaarden? Dan kan uw verzoek tot schuldsanering in Tilburg worden afgewezen. Dat betekent voor u nog niet einde verhaal: Molkenboer Advocaten kan u ook in deze stappen ondersteunen. We gaan samen met u na waarom de rechtbank dit besluit genomen heeft en hoe u toch in aanmerking zou kunnen komen voor schuldsanering. U kunt dan in hoger beroep gaan. Dat doet u binnen acht dagen na de afwijzing van de rechter. In dit rechtstraject heeft u altijd recht op een advocaat. Kunt u die niet zelf betalen, dan heeft u recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.
Die rechtsbijstand wordt vervolgens geboden door Molkenboer Advocaten. Ons kantoor beschikt namelijk over de nodige expertise op het gebied van personen- en familierecht. Meester J.M. Molkenboer en meester B.B. Zebregs zijn specialisten op dit gebied en kunnen u verder helpen bij het toewijzen van schuldsanering in Tilburg.