Zowel werkgevers als werknemers weten ons te vinden.

Wij staan daarbij voor een aanpak, waarbij wij streven naar een maximaal resultaat voor onze cliënt.

Wij adviseren omtrent arbeidsovereenkomsten, de beëindiging hiervan, loonvorderingen en overige geschillen tussen werkgever en werknemer.

Wij proberen een minnelijke oplossing te bereiken, zonodig wordt geprocedeerd.

Onze specialist op dit terrein is mr M.C.A.M. van der Meer.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Leave a Reply