Het bestuursrecht regelt veelal zaken, waarbij de overheid en private partijen betrokken zijn, zowel de bestemmingsplannen, sociale voorzieningen, sociale verzekeringen, bouwvergunningen als ambtenarenrecht, kennen een bestuursrechtelijke context.

Op al deze gebieden is ons kantoor actief en kunnen wij u voorzien van de nodige adviezen en juridische bijstand.

Onze specialist op dit terrein is mr M.C.A.M. van der Meer.

Voor meer informatie kunt u contact met hem opnemen.

Leave a Reply