Reeds van oudsher houdt ons kantoor zich bezig met het effectief incasseren van vorderingen.
Vele partijen in binnen- en buitenland doen een beroep op ons om hun vorderingen op Nederlandse debiteuren te incasseren.
Snel en effectief wordt de vordering zo mogelijk geïncasseerd.
Zonodig worden beslagen gelegd en procedures gevoerd om te komen tot een succesvolle incasso.

Onze specialist op dit terrein is mr J.M. Molkenboer.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Leave a Reply