Onze specialisten op het gebied van insolventierecht treden op als curator of bewindvoerder in faillissementen en surseances van betaling. Daarnaast begeleiden zij ondernemers in de fase voor en tijdens faillissement.

Wij adviseren omtrent aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, herstructurering, zakelijke zekerheden, hoofdelijkheid, borgtocht, sanering van schulden, doorstart en eigendomsvoorbehoud.

Onze specialisten mr E. van der Kolk en mr J.M. Molkenboer, zijn beiden lid van de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten INSOLAD.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Leave a Reply