Ons kantoor beschikt over de nodige expertise op het gebied van echtscheiding, ontbinding van een geregistreerd partnerschap, de beëindigng van een samenleving en boedelscheidingen.

Ook is ons kantoor een vast adres voor vragen over gezag, omgang, uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling, ouderschapsplan, erkenning, adoptie, curatele, bewind, mentorschap, afwikkeling van nalatenschappen en naamswijziging.

Onze specialisten op dit terrein zijn mr J.M. Molkenboer en mw. mr. M.M.M. Minkels .

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Leave a Reply