Een specialist in het strafrecht nodig? Molkenboer & Van der Kolk advocaten!

De heer Mr. Bart van Gils en mevrouw Mr. Lieke Wingens zijn beiden specialist in het strafrecht. Zij hebben ruime ervaring op dit rechtsgebied en staan zowel volwassenen als minderjarigen bij. Beiden zijn lid van de Vereniging van Nederlandse Strafrecht Advocaten (NVSA).

U kunt bij hen terecht voor onder meer het volgende:

  • bijstand voorafgaande en tijdens het verhoor bij de politie;
  • bijstand tijdens een zitting bij de kantonrechter, politierechter, kinderrechter of de meervoudige kamer;
  • bijstand tijdens een zitting bij het Openbaar Ministerie (OM-zitting);
  • bijstand tijdens de behandeling van de zaak in hoger beroep (gerechtshof) of in cassatie (Hoge Raad).

Ook kunnen zij onder andere voor u een klaagschrift tegen de inhouding van uw rijbewijs of de inbeslagname van uw goederen indienen. Tevens kunt u bij hen terecht wanneer uw taakstraf is omgezet naar vervangende hechtenis of voor een bezwaarschrift tegen de opname van uw DNA is de daarvoor bestemde databank. Ook voor strafrecht gerelateerde zaken, waaronder problemen bij het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag kunt u bij hen terecht.