Specialist in strafrecht in Tilburg? Molkenboer & Van der Kolk advocaten!
Het Nederlandse strafrecht is een complex rechtsgebied waarin het belangrijk is om een expert aan uw zijde te hebben. Bent u op zoek naar juridisch advies of naar een sterke verdediging in de rechtbank? Molkenboer & Van der Kolk Advocaten beschikt met meerdere specialisten op het gebied van strafrecht over de nodige expertise. Mr. B.J.P. van Gils en Mr. L.C.W. Wingens staan u graag bij in het strafrecht in Tilburg. Wij kunnen zowel bedrijven als volwassenen en jeugdigen van dienst zijn als zij te maken krijgen met strafrecht.

Strafrecht in Tilburg: waar heeft u hulp bij nodig?
Het strafrecht in Nederland is zo georganiseerd dat u onschuldig blijft tot het tegendeel bewezen is. Dat geeft u de ruimte en tijd om u zo deugdelijk mogelijk te verdedigen. Het strafrecht bestaat uit alle regels die toepasbaar zijn zodra een persoon verdacht is van het begaan van een strafbaar feit. Een strafzaak begint bij de politie. Op dat punt heeft u al de mogelijkheid om een advocaat in de arm te nemen om u te ondersteunen. Een officier van justitie kan besluiten tot vervolging; een rechter spreekt uiteindelijk het vonnis uit. Om dit vonnis op het gebied van strafrecht in Tilburg voor u gunstig of zo gunstig mogelijk te laten uitpakken roept u de hulp van Molkenboer & Van der Kolk advocaten in.

Molkenboer & Van der Kolk advocaten en strafrecht in Tilburg
Het rechtsgebied strafrecht gaat over strafbare feiten, die uiteenvallen in misdrijven en overtredingen. Het Wetboek van Strafrecht onderscheidt strafbare feiten. Een advocaat kan precies beoordelen binnen welke wet een misdrijf of overtreding valt. Anders dan bij een civiele procedure doet u er bij een strafzaak goed aan een advocaat in de arm te nemen. Hij kan namelijk al in een vroege fase van een strafzaak controleren of alles volgens de regels verloopt. U kunt tijdens verhoren ook begeleiding van uw advocaat verwachten, net als bij het voorbereiden van de daadwerkelijke rechtszitting.

Strafrecht in Tilburg: juridische ondersteuning
Molkenboer Advocaten heeft een aantal specialisten op het gebied van strafrecht in Tilburg in huis. Omdat de lijnen tussen de advocaten kort zijn, kunt u optimaal van advies en juridische begeleiding worden voorzien. U kunt een advocaat inzetten zodra u verdacht wordt van een strafbaar feit, maar ook later als u een dagvaarding van de rechter ontvangen hebt. U kunt dan samen met uw advocaat op de zitting verschijnen, maar u kunt hem ook machtigen. In beide gevallen staan we u graag bij!